List/Grid Nyheter Subscribe RSS feed of category Nyheter

Södertälje Science Park satsar på hållbar produktion

Styrelsen för Södertälje Science Park har beslutat att fokusera på att bli en nationell kunskapsnod för hållbara produktionsflöden. Satsningen ligger i linje med regeringens ...

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder. – Det här är en viktig tillgänglighetsfråga. ...

Nottingham City Hospital, Storbritannien, väljer RayStation

Nottingham City Hospital i Storbritannien har valt RayStation som nytt dosplaneringssystem till sin strålterapiavdelning. Avdelningen behandlar patienter med Elektas linjäracceleratorer ...

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat ...

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning ...

Riddarens Vårdcentral först ut att erbjuda Coala Heart Monitor till alla listade patienter

Nu erbjuds Coala Heart Monitor till listade patienter hos Riddarens vårdcentral i Akalla. Riddarens erbjuder som första svenska vårdcentral alla sina patienter med behov av hjärtscreening, ...

Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté

I dag, blev Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, vald till ordförande för Etikkommittén i World Medical Association, WMA. Läkarnas världsvida organisation som samlar ...

EU’s nya regelverk för medicintekniska produkter förbättrar patientsäkerhet och moderniserar offentlig sjukvård

Efter över 4 års arbete, har EU nu antagit ett nytt regelverk för unik identifiering av medicintekniska produkter samt för in vitro-diagnostik. Unique Device Identification (UDI) ...

Sverige i topp avseende  transparens inom vården

Sverige har den högsta transparensen inom vårdkvalitet av 32 undersökta länder i en studie av KPMG International. Sverige får i studien även bra resultat inom transparens avseende ...

En av världens mest kända psykologer: ”ADHD existerar inte – bara ett påhitt”

Jerome Kagan är psykologiprofessor på ett av de mest prestigefyllda universiteten i världen, Harvard University. Han anses även vara en av världens bästa psykologer. I själva ...
© 2017 AHA IT-Media AB All rights reserved.