List/Grid Forskning Subscribe RSS feed of category Forskning

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat ...

EU’s nya regelverk för medicintekniska produkter förbättrar patientsäkerhet och moderniserar offentlig sjukvård

Efter över 4 års arbete, har EU nu antagit ett nytt regelverk för unik identifiering av medicintekniska produkter samt för in vitro-diagnostik. Unique Device Identification (UDI) ...

En av världens mest kända psykologer: ”ADHD existerar inte – bara ett påhitt”

Jerome Kagan är psykologiprofessor på ett av de mest prestigefyllda universiteten i världen, Harvard University. Han anses även vara en av världens bästa psykologer. I själva ...

Primärscreening av HPV leder till stora förändringar inom screeningverksamheten

Nya rekommendationer från 2015 innebär att cellprover analyseras för humant papillomvirus (HPV) vid gynekologisk cellprovskontroll. I januari 2017 fastställdes även ett nationellt ...

PExA 2.0 i pilotprojekt vid ledande Thoraxklinik

PExA 2.0 i pilotprojekt, har tidigare meddelat om försäljning till ett ledande universitetssjukhus. Leveransen är nu genomförd av PExA 2.0 och ett pilotprojekt har inletts på Thoraxkliniken ...

Emotra – framgångsrikt möte i Florens

Emotras ledning har precis återkommit från intensiva och lyckade dagar i samband med EPA-mötet i Florens. Forskare från olika länder har hört av sig, gratulerat till den framgångsrikt ...

Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt

Njurinflammation är orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt i Sverige, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. För en viss typ av njurinflammation ...

Förberedelser inför konsensusmötet angående EUDOR-A

Emotras förbereder nu veckas konsensusmöte. Ett trettiotal deltagare från de medverkande klinikerna väntas till Rom för genomgång av resultaten och erfarenheterna från den europeiska ...

Genetiska riskfaktorer för hjärntumörer skulle kunna förbättra diagnostik

Ett internationellt forskningskonsortium har i den hittills största studien av maligna hjärntumörer undersökt genetiska markörer för gliom, en väldigt aggressiv form av hjärntumör. I ...

Stor skillnad med hembaserat hjärtsviktshjälpmedel

I ett pilotprojekt inom TioHundra, där man har testat det digitala hjälpmedlet Optilogg, har sjukhusinläggningarna av hjärtsviktspatienter minskat med 36 procent. Dessutom känner ...
© 2017 AHA IT-Media AB All rights reserved.