Fler unga kan läsa sin journal via nätet

Från den 1 november 2017 sänks åldersgränsen för att läsa sin journal via nätet från 18 till 16 år.

Hittills har åldersgränsen varit 18 år men nu blir det möjligt att redan från 16 års ålder logga in med e-legitimation på 1177.se för att läsa information ur sin journal.

Sedan Västra Götalandsregionen anslöt till journal via nätet 2016 har drygt 175 000 invånare i Västra Götaland loggat in i e-tjänsten Journalen och läst sin egen eller en närståendes journal.

– Med den nya åldersgränsen får ytterligare en grupp möjlighet att ta del av den nytta som journalen via nätet ger, säger Ragnar Lindblad, avdelningschef, Vårdens Digitalisering. Studier visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet.

Beslutet om att sänka åldersgränsen är nationellt och träder i kraft i hela landet samtidigt. 16-åringar kommer att kunna läsa information journalförd av Västra Götalandsregionen från 1 november 2017 och framåt. Äldre journalinformation kommer inte visas via nätet.