Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct Alcohol.

Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 65 000 invånare.

Två kommuner, omfattande cirka 55 000 och 10 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct Alcohol för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Båda kommunerna har lagt inledande ordrar. Inklusive de två nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 58 kommuner som tillsammans omfattar drygt 1,8 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 54 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare cirka 180 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct Alcohol sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.