Medicin som flyger

En drönare som kan användas för att transportera läkemedel till katastrofdrabbade områden.

Det är AT&T som provar systemet i Puerto Rico. Den styrs via de nätverk som AT&T driver i landet, och bär en värmeisolerad behållare eftersom läkemedel ofta är temperaturkänsliga. Behållaren är utvecklad av företaget Softbox i Storbritannien. Försöken syftar till att AT&T tillsammans med Softbox ska kunna bistå med transporter av medicin inför den kommande orkansäsongen i Puerto Rico.