Opererade barn kan få eftervård hemma med stöd av e-platta

En e-platta, specialutvecklad vid Skånes universitetssjukhus, kan hjälpa barn att vårdas i hemmet istället för på sjukhus efter avancerad kirurgi vid missbildningar.

När ett barn fötts med en missbildning i tarmen behöver hela familjen vara på sjukhuset i samband med barnets operation. Därefter är det bra om barnet är så lite som möjligt på sjukhus. Det är lätt att förstå osäkerheten i att lämna sjukhuset med ett nyfött barn som nyligen opererats. Då är det viktigt att föräldrarna får stöd och känner sig trygga.

Med hjälp av en e-platta med krypterad bild och kommunikation, utvecklad i ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund, kan bilder och samtal överföras på ett tryggt och ur sekretessynpunkt säkert sätt.

Samtidigt som barnet kan vistas i hemmiljö får föräldrarna möjlighet till en regelbunden kontakt med sjukhuspersonal.
Målet med forskningen kring e-plattan för bruk inom avancerad barnkirurgi är att se om den kan korta sjukhustiden för det nyfödda och nyopererade barnet, ge fortsatt säker och optimal vård i hemmet och minska familjens behov av resor och återbesök på sjukhuset.

I forskningen utvärderas också hur e-plattan påverkar föräldrarnas orosnivå och hur vårdpersonalens arbetsmiljö förändras av möjligheten och utmaningarna med att hantera den nya teknologin.

Aktuella för studien är barn födda med missbildningar i bäckenbotten, till exempel analatresi, (avsaknad av ändtarm), missbildning på matstrupen, esofagusatresi (avbrott på matstrupen) och Hirschsprungs sjukdom (medfödd avsaknad av nervceller i tjocktarmen).

Missbildningarna opereras inom barnkirurgin på Skånes universitetssjukhus i Lund då barnet är några dagar gammalt. I vanliga fall krävs det en till tre veckors vårdtid. Det här är barnets första veckor i livet, och familjens första tid med sitt barn. Familjer som bor långt från sjukhuset, till exempel i Blekinge eller Halland, kan tvingas vara hemifrån under lång tid på grund av avstånd och behov av kontroller av barnets sår, matning och viktutveckling.

Förhoppningen är att barnet, med hjälp av e-plattan, ska kunna komma hem betydligt tidigare än i dag. Med bildöverföringen som är krypterad kan bedömning av känsliga områden göras, som sårområden kring ändtarm och i underliv. Barnet kan därmed snabbt få rätt bedömning och behandling.