Psykisk ohälsa i fokus i Vitalis programpunkt i Almedalen

Psykisk ohälsa är ett ämne som har diskuterats hett i år.

Diskussionen fortsatte i Almedalen igår, under Vitalis seminariepunkt eHälsa – behandlingsstöd för psykisk ohälsa – i samverkan med Tieto, Landstinget i Värmland samt ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vitalis lyfte fram två exempel som bland annat kan sänka tröskeln för att komma i kontakt med vården för unga och vuxna med psykisk ohälsa.

  • ePsykiatrienheten är en satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhusets vuxenpsykiatriska vård i Göteborg där man har skapat en centraliserad enhet som arbetar med att ta fram digitala stöd och behandlingar för användning inom den ordinarie verksamheten. Under programpunkten presenterades exempelvis den nya app som tagits fram i samarbete med 1177 Vårdguiden, SKL, Inera och Remente.

Med hjälp av appen kan patienterna få kontakt med vården på ett helt nytt sätt, bland annat genom att tjuvstarta sin behandling hemma och mäta sitt mående.

Vården har en stor uppgift i att möta den ökande psykiska ohälsan. Psykiatrin behöver ett stort lyft med både resurser och kunskap.