Skaraborgs Sjukhus satsar på patientterminaler

Toppmoderna BB Skövde imponerar med sin satsning på bl.a. kommunikation via patientterminaler och mobil app.

Patientterminal med underhållning, information och Service Call

Skaraborgs Sjukhus har med BB Skövde gjort ett stort och viktigt arbete med omställningen av sjukvården inom Västra Götalandsregionen, som handlar om koncentration, digitalisering, nära vård och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. I de toppmoderna och digitaliserade lokalerna har man suddat ut gränserna mellan olika vårdprofessioner och här samarbetar specialistmödravård, förlossning, BB- och neonatalavdelning som en enhet.

Som en del i helheten har man satsat på kommunikation mellan patient och personal via Patientterminaler och smartphone-app från BEST. Lösningen innehåller flera smarta funktioner för både patient och personal. Flexibiliteten i lösningen har möjliggjort en unik anpassning för att möta de behov man har på avdelningarna.