Sörmlands landsting ansluts till OpenListon

Sörmlands landsting har bytt ut sitt gamla listningssystem mot webbaserade IT-systemet OpenListon.

Det nya systemet har implementerats av C.A.G Mawell under våren och är nu i bruk. C.A.G Mawell förvaltar samtliga landsting anslutna till OpenListon och kommer även att sköta förvaltningen av Sörmlands system.

OpenListon är ett webbaserat IT-system som hanterar all den information och de processer som förekommer i samband med vårdval. Med systemet blir det enklare för vårdgivaren att administrera allt från planering till fakturering och ersättning samtidigt som patienternas möjligheter att göra ett aktivt vårdval förenklas. OpenListon har höga krav på säkerhet och användbarhet och ger stora möjligheter till anpassning av funktionaliteten. Systemet är även anpassat för anslutning till de nationella listningstjänsterna där invånarna kan lista sig via nätet i sitt hemlandsting.

Sörmlands landsting har valt C.A.G Mawell som förvaltare av OpenListon som nu är i drift. ”Vi är glada över att äntligen kunna ta OpenListon i bruk. Från att tidigare ha haft vår egen unika listningstjänst kommer vi nu att ingå i ett listningssystem med flera anslutna landsting vilket känns tryggt. Det nya systemet kommer att innebära säkrare rutiner samt enklare administration och hantering av listningar för vårdcentralerna, säger Per-Magnus Henriksson, ekonom på Hälsovalsstaben, Landstinget Sörmland.