Unik satsning på digital teknik för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

Västra Götalandsregionen är först ut i Sverige med att introducera ”IBD Home”.

– en mobil- och internetbaserad tjänst som syftar till att underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Efter en pilotstudie på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) kommer nu patienter med IBD att kunna ta prover och direkt rapportera in till sjukhuset hemifrån via ett självtest och en app

Patienter kan utföra både mätning och uppskattning av symtom med hjälp av en speciell utrustning och ett frågeformulär. Resultatet visas i appen IBD Home i mobiltelefonen och skickas därefter till ett nationellt kvalitetsregister som vården sedan använder sig av.

IBD Home har tagits fram av Telia i samarbete med AbbVie, svensk hälso- och sjukvård, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet, Bühlmann.

IBD är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, där tarmarna blir inflammerade i perioder, så kallade skov. Idag lever ungefär 70 000 personer i Sverige med sjukdomen som vanligtvis drabbar yngre personer. För att kunna behandla med rätt läkemedel behöver man mäta inflammationen i avföring och blod samt få reda på patienternas symtom.