​​Blodcentralen Skåne har fått en ny blodgivningstrailer

Nu är den invigd, en ny klarröd blodgivningstrailer som ska rulla på de skånska vägarna.

På bilden Rebecca Sahlin, Karolina Menander och Fanny Princis medarbetare på Blodcentralen Skåne ser fram emot att få bättre möjligheter att ta emot blodgivare.

Den ersätter den blodbuss som Blodcentralen Skåne använt sedan 2001 och ger bättre möjligheter att ge blod.

− Det är fantastiskt roligt att vi nu får en ny blodgivningstrailer. Våra blodgivare får trevligare miljö ombord och våra medarbetare en modern arbetsmiljö, säger Ingrid Johansson, blodgivningssamordnare på Blodcentralen Skåne, i samband med dagens invigningsfest på Dockplatsen i Malmö.

En nyhet som lanseras samtidigt som den nya blodgivningstrailern tas i bruk är att trailern kommer att stanna mer än en dag i följd på de hållplatser som har ett stort antal blodgivare.

− Tack vare den nya trailern ser vi att vi får ännu bättre möjligheter att öka antalet blodgivare i Skåne. Den ska bidra till att rekrytera och engagera blodgivare så att det alltid finns blod till de som behöver, säger Ingrid Johansson.

Under 2017 besökte 4 200 blodgivare blodbussen.