​GE Healthcare och Uppsala BIO i nytt samarbete

GE Healthcare Life Sciences fortsätter att satsa i Uppsala. Nu signerar man ett avtal om ett tvåårigt samarbete med Uppsala BIO.

Syftet är att söka teknologier för framtidens utrustning för tillverkning och förädling av biologiska läkemedel. “Trots att vi är ett stort bolag är det ovanligt att vi skriver avtal för att aktivt leta efter ny teknologi”, säger, Jonas Åström, avdelningschef för Strategiska teknologier inom BioProcess, GE Healthcare Life Sciences.

GE Healthcare finns i över 100 länder och är en av de främsta leverantörerna av bland annat utrustning som används vid analys av proteiner samt utveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Företaget är också Uppsalas största privata arbetsgivare med cirka 1200 anställda, varav cirka 400 jobbar med forskning & utveckling. Fabriken i Uppsala har dessutom ett investeringsbeslut för att kraftigt öka sin produktionskapacitet under de tre GE Healthcare och Uppsala BIO i nytt samarbetekommande åren.

”Målet för samarbetet är att hitta nya idéer eller lovande startup-företag och etablera samarbeten som bägge parter tjänar på. Uppsala BIOs roll är att hitta forskare eller nya mindre bolag som behöver de muskler som ett internationellt bolag av GEs kaliber har. Vi har arbetat med de här frågorna i snart 15 år och vill hitta nya vägar så att fler life science bolag kan etableras, växa och ta sin produkt till marknaden”, berättar Erik Forsberg, vd Uppsala BIO.

Avtalet med GE Healthcare löper över två år och hur samarbetet ska se ut kommer att variera i de enskilda fallen.

”Det kan vara en forskare som har en spännande idé eller ett mer etablerat mindre företag som har en lovande produkt som kan få kunskap eller finansiering av GE för att ta produkten närmare kommersialisering”, berättar Erik Forsberg. ”Vi har också tidiga projekt i vårt BIO-X program som kan vara aktuella men vi kommer att titta brett, inte bara i regionen.”

”Alla större företag inom life science söker på olika sätt bygga ut sin teknologibas och därmed skapa förutsättningar för nya produkter, bland annat genom externa samarbeten. Uppsala BIOs långa erfarenhet av att granska, välja ut och stötta lovande projekt har varit viktigt för valet att gå in i just detta samarbete”, fortsätter Jonas Åström.

Post Comment