​GHP lanserar två digitala pilotprojekt

GHP har som ett led i sin digitala satsning nu startat två pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”.

​GHP lanserar två digitala pilotprojekt 1Genom denna satsning kommer GHP på ett innovativt sätt nå ut till fler patienter runtom i landet, samtidigt som man effektiviserar vårdkedjan och säkerställer en hög kvalitet.

Gemensamt för båda dessa pilotprojekt är att patienter nu erbjuds vård mer lokalt. I tjänsten ”eLäkare & Fysio” bokas man in fysiskt hos en fysioterapeut/naprapat ute i landet, där man i samråd med en läkare från GHP Ortho Center Göteborg får vård via videolänk. Tjänsten ”Onlinekonsultation med fysioterapeut” är än mer lokal, där patienten hemifrån får hjälp via videolänk med enklare skador och besvär, samt kan starta en rehabiliteringsprocess via GHP:s egna fysioterapi-app.

”Vi har nu haft våra första besök där feedbacken har varit positiv både från behandlare och patienter. Det ska bli oerhört spännande att se hur dessa tjänster tas emot i landet framgent”, säger Jenny Kronvall, affärsutvecklare på GHP Vårdsamverkan.

Med hjälp av dessa tjänster kan försäkringsbolag erbjuda sina kunder specialistvård i större delar av landet. Detta är något som både saknats och efterfrågats på marknaden, där nu GHP blir unika och kan arbeta med effektiva vårdkedjor samt styra flöden och operationer till sina egna kliniker.