​(L): Avsätt fler resurser till allmän screening av prostatacancer

Det blir ingen allmän screening av män för att upptäcka prostatacancer.

Det bestämde Socialstyrelsen idag. Orsaken är enligt myndigheten att screening skulle resultera i att för många män behandlas och drabbas av biverkningar, trots att deras cancer aldrig skulle ha blivit allvarlig. Kunskapen om tester som kan förbättra detta anses inte vara tillräckligt.

– Jag beklagar starkt detta beslut. Prostatacancer är trots allt den vanligaste cancersjukdomen bland män. Nu måste vi se till att satsa resurser på att ta fram tillförlitliga tester, så vi i framtiden kan införa allmän screening. Det skulle spara många liv, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

– Viktigt just nu är att vi fortsätter att sprida kunskapen om prostatacancer, så att alla män som ligger i riskzonen är uppmärksamma på symtomen, fortsätter Gilbert Tribo (L).

Socialstyrelsen har gjort en utredning om att erbjuda alla män i åldrarna 50–70 år screening för prostatacancer. I utredningen ingick inbjudna experter och myndighetens screeningsråd samt företrädare för ett antal myndigheter och professionsföreningar.