​Lätt att glömma etiken när digitala vårdtjänster utformas
Hem Teknik ​Lätt att glömma etiken när digitala vårdtjänster utformas

​Lätt att glömma etiken när digitala vårdtjänster utformas

Publicerat av: Redaktionen

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen.

​Lätt att glömma etiken när digitala vårdtjänster utformas 1

Susanne Lindberg disputerar den 10 april med sin avhandling om etiska utmaningar vid design av digitala tjänster.

Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när det handlar om utvecklingen av digitala hälsotjänster. Det blir dessutom allt vanligare att digitala tjänster utformas för känsliga situationer, eller för användare som tillhör utsatta eller sårbara grupper i samhället. En nypublicerad avhandling från Högskolan i Halmstad belyser dessa etiska dilemman och hur användaren på bästa sätt kan involveras i känsliga designsituationer.

– De etiskt svåra situationerna uppstår tydligast vid utformning av digitala tjänster där användaren kan bli negativt påverkad av sin medverkan i designprocessen. Det kan exempelvis handla om att användaren måste berätta om jobbiga personliga upplevelser, sin sjukdomshistoria eller sin utsatthet i samhället, säger Susanne Lindberg, som presenterar sin avhandling den 10 april vid Högskolan i Halmstad.

Susanne Lindbergs forskningsstudie bygger på två projekt där forskarna har designat digitalt kamratstöd för personer med schizofrenidiagnos och för barn mellan åtta och tolv år som har haft cancer. I sin avhandling formulerar hon fyra principer för etisk användarinvolvering i känsliga designsituationer: (I) principen om förstärkning; (II) principen om erkännande; (III) principen om befrämjande; och (IV) principen om tillmötesgående.

– Avhandlingen ger en bättre förståelse för värden i användarinvolvering och kan vara till praktisk nytta vid känsliga designsituationer. Jag hoppas även att mina forskningsresultat kan användas för att utbilda designers om etik, samt utvärdera och etiskt granska designprojekt, säger Susanne Lindberg.

Susanne Lindberg ska fortsätta forska inom gränslandet mellan informatik och hälsoteknik.

Till hösten kommer hon dessutom vara delaktig som lärare i Högskolans nya masterprogram i digital tjänsteinnovation.

– I och med att allt fler tjänster digitaliseras, behöver vi jobba tillsammans med användare i situationer som är mer etiskt komplexa. Det finns en väldigt stor potential för digital teknik att stärka välmåendet och förbättra vardagen för många. Jag vill fortsätta göra vad jag kan för att hjälpa till att utveckla denna potential, och skapa digitala tjänster som kan hjälpa de som behöver dem, säger Susanne Lindberg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>