​Tiohundra satsar på utbildning av vårdbiträden till undersköterskor

Under hösten utbildas cirka 60 vårdbiträden inom omsorgen i Tiohundra till undersköterskor.

Cirka 60 vårdbiträden utbildas till undersköterskor under hösten.

”Det känns jättebra att vi kan erbjuda kompetenshöjande insatser” säger Ulrika Karlsson, verksamhetschef inom vård- och omsorgsboenden.

Utbildningen finansieras av tidigare inbetalda medel till Omställningsfonden genom avtalet TLO-KL, tidig lokal omställning. Medarbetarna kommer att genomföra utbildningen på egen tid där arbetsgivaren möjliggör schemaläggning av ledig tid vid de tillfällen som exempelvis webbinarium äger rum.

Till nytta för både arbetsgivare och medarbetare
Med tidig lokal omställning kan arbetsgivare minimera riskerna för arbetsbrist genom att möta förändrade kompetens- och rekryteringsbehov samt få ett framgångsrikt omställningsarbete som är till nytta för både arbetsgivare och medarbetare.

− För oss är det oerhört viktigt att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och kunna möta upp de ökade krav som ställs på oss som vårdgivare, säger Ulrika Karlsson, verksamhetschef inom vård- och omsorgsboenden.

− Det känns jättebra att vi kan erbjuda kompetenshöjande insatser med hjälp av dessa TLO-medel.