​Webbinar: Hur säkerställer vi läkemedel till covid-19-patienterna?

Under våren bjuder LIF – de forskande läkemedelsföretagen in till tre live-webbinar om hur läkemedelsbranschen arbetar med att bistå hälso- och sjukvården under coronapandemin.

​Webbinar: Hur säkerställer vi läkemedel till covid-19-patienterna? 1Andra seminariet i vår webbinarserie var en genomgång av hur läkemedelsbranschen i samverkan med SKR, läkemedelsdistributörer mfl säkerställer tillgången till läkemedel för covid-19-patienterna.

Intensivvårdsplatserna har byggts ut och behovet av läkemedel är extremt stort. Webbinariet beskriver hur läkemedelsbranschen i samverkan med SKR, läkemedelsdistributörer mfl säkerställer tillgången till läkemedel för covid-19-patienterna. Nu kan du i efterhand se panelsamtalet där deltagarna var Sanna Eklund, handläggare Läkemedelsfrågor, SKR, Lars Schenatz, ordförande läkemedelsdistributörerna, vd Tamro och Bengt Mattson, expert på läkemedelsförsörjning, LIF.