99 procent av läkarna – Vården av äldre viktig för hälso- och sjukvården!

Framtidens Karriär – Läkares undersökning visar att 99 procent av läkarna anser att frågan om vården av äldre är viktig eller mycket viktig för hälso- och sjukvården.

Intervju med Maj Rom, närvårdsöverläkare i Landstinget Sörmland och projektledare för Sammanhållen vård och omsorg för äldre på SKL som har 99 procent av läkarna – Vården av äldre viktig för hälso- och sjukvården! 1arbetat med att utveckla vården av äldre i femton år.
– Frågan om vård av de äldsta och sköraste patientgrupperna är en central fråga för hela hälso- och sjukvården och sjukvården inte är optimalt rustad för att ta hand om dessa på bästa sätt.

– När sjuka äldre har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt måste samverkan mellan äldreomsorg, hemsjukvård, vårdcentraler och sjukhus fungera bättre än den gör idag. Behovet av geriatriker är stort, men vi kan omöjligt hinna utbilda tillräckligt många för att tillgodose de kommande årens behov. Därför behöver all personal i sjukhusvården och primärvården ha en basal kunskap kring äldre och sköra patienters behov, säger Maj Rom.

Maj Roms viktigaste åtgärder för en bättre vård av äldre

  • Att vården kommer hem till patienten i ökad utsträckning.
  • Primärvården behöver ta ett ökat ansvar för vård av äldre.
  • Primärvården behöver arbeta systematiskt med att identifiera och erbjuda rätt proaktiva insatser för sköra äldre.