Acando tecknar avtal med Sopra Steria avseende ärendehanteringsprojekt för NAV

Sopra Steria har tecknat avtal med NAV (Norges arbets- och välfärdsförvaltning) om utveckling och underhåll av ärendehanteringssystem för föräldraförsäkring med option på motsvarande funktionalitet för sjukförsäkring. Acando har ingått underleverantörsavtal med Sopra Steria avseende kompetens och kapacitet inom arkitektur och systemutveckling. Avtalet löper initialt över tre år med en maximal löptid om sju år.

Post Comment