AI och ML inom cancerdiagnostik PARTNERSKAP KAN SPARA TID FÖR SPECIALISTER OCH FÖRBÄTTRA PATIENTVÅRDEN
Hem AI AI och ML inom cancerdiagnostik: Partnerskap kan spara nu tid för specialister och förbättra patientvården

AI och ML inom cancerdiagnostik: Partnerskap kan spara nu tid för specialister och förbättra patientvården

Publicerat av: Redaktionen

Dedalus och Ibex Medical Analytics har bildat ett partnerskap som kan hjälpa patologer och patienter till mer exakta diagnoser.

I takt med att patologernas arbetsbelastning ökar råder också brist på patologer.

AI och ML inom cancerdiagnostik PARTNERSKAP KAN SPARA TID FÖR SPECIALISTER OCH FÖRBÄTTRA PATIENTVÅRDEN

Thomas Anderzon och Erica Bonns

Det finns även ett behov av extra noggrannhet och effektivitet samt av integrering mellan laboratoriernas och patologernas IT-system och andra IT-system för hälso- och sjukvård.

Samarbetet mellan Dedalus och Ibex Medical Analytics kommer att ytterligare påskynda och underlätta användningen av artificiell intelligens (AI) för diagnostik. I dag uppskattas 70 procent av alla kliniska beslut baseras på eller involvera en IVD – ett test som utförs med hjälp av ett blod- eller vävnadsprov. Och antalet kan öka i takt med att befolkningen blir äldre.

Att föra in Ibex AI-algoritmer och den resulterande kvalitetssäkringen i Dedalus digitala patologilösning gynnar både patologer och patienter genom ökad kvalitet på själva diagnosen och snabbare svarstider.

”De AI-algoritmer och tekniker för maskininlärning för cancerdiagnostik som Ibex har utvecklat är både unika och väl beprövade. Tillsammans med vår end-to-end-plattform för digital patologi kan vi leverera en tekniskt överlägsen lösning som ökar värdet och noggrannheten i patologernas arbete, minskar tiden från prov till svar – och som är interoperabel och kan integreras med sjukvårdens befintliga investeringar på området”, säger Thomas Anderzon, vd för Dedalus i Sverige och Sales Director North Europa.

Ibex har visat att nio procent av prostatacancerdiagnoserna är felaktiga och därför är det centralt för alla – patienter, anhöriga och läkare att titta på metoder som kan öka säkerheten omkring diagnosens kvalitet.

Digitalisering och användning av AI och ML ökar precisionen och kortar svarstiden

När det gäller både prostata- och bröstcancer, Sveriges vanligaste cancerformer, har AI-algoritmer från Ibex visat sig ha en mycket hög grad av noggrannhet och kan hjälpa patologerna att exakt och snabbt avgöra 1) om det finns cancer och 2) hur aggressiv den är.

Erica Bonns, läkare och Chief Medical Officer för Dedalus i Sverige, säger: ”Studierna bakom Ibex AI-algoritmer för användning vid misstänkt prostatacancer visar att vi ger patologer ett bra beslutsstöd. De kan spara 1,8 dagar i svarstid, ställa en mer exakt diagnos och samtidigt analysera fler prover. För invånarna är det glädjande att AI-algoritmerna säkerställer att prover som tidigare felaktigt klassificerats som godartade vävnadsförändringar nu upptäcks som cancer. Detta innebär att behandlingen kan påbörjas tidigare.”

Galen-studien, som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet, visade att feldiagnoser förekommer i 9 procent av prostatacancerfallen. Dessa feldiagnoser kan potentiellt undvikas genom att komplettera patologens erfarenhet med digital AI och ML-baserad bilddiagnostik.

Brist på patologer gör digitaliseringen extra viktig

Den ökande efterfrågan inom patologiområdet innebär att både svenska och utländska patologilaboratorier letar efter effektivitetsförbättrande lösningar.

Bristen på patologer i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet utgör dessutom en risk för patienterna – särskilt inom cancerområdet, där kortare svarstider och korrekta diagnoser kan påverka behandling och överlevnadsstatistik.

Enligt Socialstyrelsens senaste rapport om tillgång och efterfrågan framgår att 2019 var 359 patologer sysselsatta inom hälso- och sjukvården. Det är en ökning med 15 stycken sedan 2015. Medelåldern var 51 år och 10 procent var 67 år eller äldre. 26 specialistbevis utfärdades 2020. Två regioner nämnde specifikt att de hade brist på patologer[1]. I rapporten som kom ut året innan fanns det mer fokus på exakt klinisk patologi och 14 regioner bedömde att de hade brist på specialistläkare.

Thomas Anderzon är övertygad om att digitaliseringen kan bidra till att lindra läkarbristen och dessutom öka patientsäkerheten: ”Med det strategiska samarbetet mellan Dedalus och Ibex kan digitaliseringen av patologin bidra till att erfarna patologer kan ägna sig åt att utbilda yngre kollegor, samtidigt som digitaliseringen kan bidra till att göra patologin mer attraktiv och ännu mer exakt.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>