Hem NYHETERCANCERVÅRD Akademiska pionjär på ultraljudsbehandling mot prostatacancer

Akademiska pionjär på ultraljudsbehandling mot prostatacancer

Publicerat av: Redaktionen

Akademiska blir första sjukhuset i Sverige med att införa högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, som potentiellt botande behandling mot prostatacancer.

Akademiska pionjär på ultraljudsbehandling mot prostatacancer 2

Vid HIFU-behandling bränns tumörvävnad i prostata bort med lokalt fokuserat ultraljud. Skärmen visar röda behandlingspunkter under pågående behandling.

Metoden innebär att tumörvävnad bränns bort med ultraljud riktat enbart mot själva tumörområdet inne i prostata. Behandlingen startar efter årsskiftet inom ramen för en klinisk studie.

– En fördel är precisionen, att ultraljudsbehandlingen kan riktas bättre mot tumörer i prostata jämfört med exempelvis strålbehandling. Det innebär att man enbart behandlar själva tumörområdet och kan undvika större områden med de komplikationsrisker detta innebär. En annan fördel är kortare vårdtid. Behandlingen ges under narkos, men kan göras i dagkirurgi vilket innebär att patienten kan gå hem samma dag eller någon dag efteråt, säger Michael Häggman, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset.

Högintensivt fokuserat ultraljud (HIFU) är en potentiellt botande behandling. Det är en slags fusionsteknik som innebär att operatören, guidad av magnetkameraundersökning, fusionerat med ultraljud, får bilder av tumörens storlek och placering.

Högintensivt ultraljud riktas och fokuseras från en sond i ändtarmen, mot de områden i prostata som ska behandlas. När ultraljudsenergin koncentreras ger den upphov till hetta som dödar tumörvävnaden.

Målgruppen är män med prostatacancer utan metastaser, där magnetkamera och vävnadsprover påvisat tumör bara på få ställen inom prostatan. Syftet med studien är att jämföra långsiktiga medicinska och livskvalitetsmässiga effekter med kirurgi.

HIFU är en av tre så kallade fokala behandlingar mot prostatacancer vid sidan av kryoterapi och IRE (Irreversible elektroporation). Samtliga är relativt nya behandlingsmetoder som fokuseras lokalt på tumören. Jämfört med traditionellt botande behandlingar (borttagande av prostata och strålbehandling) bedöms dessa, mer lokala behandlingar, minska risken för biverkningar på frisk, intilliggande vävnad och komplikationer såsom inkontinens och impotens.

– Den nya ultraljudsbehandlingen lämpar sig bäst för två patientgrupper. En är män som ännu inte behandlats för sin prostatacancer där ökande risk för spridning kan förväntas över tid. I dag är det vanligt att de erbjuds så kallad aktiv övervakning, dvs att man väntar med behandling och följer upp tumören regelbundet, då hittillsvarande botande behandlingsmetoder (operation eller strålning) är behäftade med stor påverkan på livskvalitet. Den andra gruppen är män som strålbehandlats men fått återfall. De har ofta en kraftigt förminskad prostata efter strålbehandlingen, berättar Michael Häggman.

Att Akademiska sjukhuset nu är redo att ta detta steg, menar han hänger samman med den medicintekniska utvecklingen, särskilt framsteg inom bilddiagnostik, som underlättar urvalet av patienter. Nya tumörmarkörer kan också spela in. Enligt Michael Häggman är detta mycket viktigt, inte minst eftersom PSA-screening sannolikt kommer att införas på sikt vilket kommer att öka upptäckten av misstänkt cancer i prostata.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>