Äldreomsorg + förskola=åldersintegrering

Ordföranden i Utbildningsnämnden, Anna Tenje och ordföranden i Omsorgsnämnden Ulf Hedin, föreslår nu en integrerad äldre- och förskoleverksamhet i Växjö.

Förslaget är att föra samman Hovslunds särskilda boende med förskolan Junibacken.

äldre- och förskoleverksamhet i Växjö
Hovslunds seniorboende och Junibackens förskola

– I Sverige och i Växjö behöver vi bli bättre på åldersintegrering! Vi pratar ofta om att äldre är ensamma och att yngre ofta inte förstår hur de äldre har det, men vi levererar sällan bra lösningar på problemet. Forskning visar att möjligheten att umgås med barn kan få de äldre att känna sig yngre och friskare. Samtidigt stimuleras barn av att umgås med äldre, de får en ökad förståelse för sin omgivning, sin kultur och får se att det är naturligt att åldras, säger Anna Tenje.

Både Hovslunds särskilda boende och förskolan Junibacken som idag ligger ett stenkast från varandra, står inför möjliga förändringar. Hedin och Tenje vill därför utreda om inte båda dessa verksamheter skulle kunna hysas under samma tak, eller åtminstone på samma tomt. De vill att förslaget om att samförlägga Hovslunds seniorboende och Junibackens förskola tas upp och arbetas in i det pågående arbetet kring ”Framtidens boende för äldre” på Hovslund.

– Att bli gammal kan innebära att man känner sig socialt isolerad. Möjligheten att umgås med barn kan få de äldre att känna sig yngre och friskare, samtidigt som det bidrar till en känsla av mening. Tänk att på sin ålders höst kunna titta ut på lekande barn eller att ens barn kan få lyssna på när någon äldre berättar om sitt liv eller läser en bok för dem. Vi tror att detta kan leda till mängder av spännande möten, Ulf Hedin.

Post Comment