Alla patienter har kunnat lämna kohortavdelningen i Eslöv

Alla som vårdats på den särskilda kohortavdelningen för patienter med covid-19 i Eslöv, är nu förklarade smittfria av läkare och har flyttat tillbaka till sina hem.

Alla patienter har kunnat lämna kohortavdelningen i Eslöv 1Därmed har avdelningen stängts. Vid behov kan den med kort varsel öppna igen.

Förklarade smittfria av läkare

Patienterna som återgår till sina hem är där isolerade i 48 timmar. De är smittfriförklarade av läkare. De bedöms inte kunna smitta någon och kan inte bli smittade.

– Det känns väldigt skönt att samtliga patienter tillfrisknat. Jag vill ge personalen som jobbat på avdelningen en stor eloge för deras insatser under en mycket krävande tid, säger Josef Johansson, chef för Vård och Omsorg.

Personalen testas nu två gånger

Personalen som arbetat på kohortavdelningen kommer nu att testas för covid-19 två gånger med en veckans mellanrum. Avsikten är att säkerställa att ingen bär på någon smitta. Först efter två negativa prov kan de återgå till sina ordinarie arbetsplatser.