Amerikansk vårdgivare beställer Sectras molnbaserade arkiv för medicinska bilder

Den amerikanska sjukvårdsorganisationen John Muir Health investerar i Sectras (STO: SECT B) molnbaserade arkiv för lagring av radiologi- och kardiologibilder.

Amerikansk vårdgivare beställer Sectras molnbaserade arkiv för medicinska bilder 1Avtalet innefattar även Sectras informationsvisare för alla typer av medicinska bilder och dokument. Genom att lösningen integreras med kundens journalsystem, får vårdpersonal tillgång till patientinformation och bilder från ett enda system. Detta skapar förutsättningar för en effektivare vård samtidigt som ett gemensamt system för hantering av medicinska bilder på flera avdelningar ökar IT-avdelningens effektivitet.

John Muir Health är en icke vinstdrivande organisation med verksamhet i San Francisco, USA. Sedan tidigare använder de Sectras IT-lösningar för hantering av radiologibilder och för att dela bilder mellan olika organisationer. Samtliga bilder kommer att arkiveras i tre geografiskt åtskilda arkiv för att säkerställa en hög driftsäkerhet.

– Jag ser fram emot att samarbeta med Sectra för att expandera vårt arkiv i en säker miljö. Att molnbaserat kunna lagra både radiologi- och kardiologibilder gör det smidigare för våra vårdgivare att dela bilder med varandra. Det skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete och koordinering kring patienternas vård, säger Linda Womack, vd på John Muir Health.

Sectras helhetslösning är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett enkelt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Detta utan stora investeringar eller utbyte av redan befintliga komponenter.

Sectra på HIMSS 2017
Träffa Sectra på HIMSS-mässan i Orlando, USA, mellan 20-22 februari. I monter 714 kommer vi att dela med oss av vår syn på patientcentrerad vård och visa hur vi gör det möjligt för sjukvårdspersonal att konsolidera bildhanteringen, samtidigt som den kliniska effektiviteten, särskilt på de bildintensiva avdelningarna, säkerställs liksom skalbarhet och tillgänglighet. Läs mer på www.sectra.se/himss .