Fokus – bilaga

Temapaket bestående av cirka 8 artiklar. Sponsrad bilaga (er bilaga/broschyr/folder) inkluderar projektledare / journalist och text

Vi skriver artiklarna om ett ämne eller tema samt sätter in annonser i bilagan från er själva eller från er partner. Vi lägger upp denna på www.it-halsa.se är den kan hämtas hem, samt under våra social medier.

Pris: 104 000 kr


För mer information eller offert, kontakta någon nedanför:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +4670 975 40 82
Mail: alexander@it-halsa.se
Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +4673 041 62 34
Mail: annika@it-halsa.se
Mario Leif Birger Hansen
CTO-Key Account Manager / Produktansvaig IT-Hållbarhet
Mobile: +4676 259 54 27
Mail: mario@itmediagroup.se
Christian De La Plaza 
Key Account Manager / Produktansvarig IT-Hälsa
Mobile: +4676 934 52 36
Mail: christian@itmediagroup.se