IT-Hälsa – Partner

I korthet handlar det om följande:

  1. Längre texter. Vi kallar konceptet Partnerröst och enda begränsningen är att innehållet inte primärt ska syfta till att sälja specifika produkter eller tjänster. Texten publiceras första gången i ordinarie nyhetsflöde (ej som så kallade Toppnyhet) och är sedan tillgänglig under menyval Partner. Ny text får lämnas upp till 6 gånger per år.
  2. Två redaktionella intervjuer per år. Någon av våra journalister gör en intervju med representant för sponsorn, som själv bestämmer temat för intervjun. Texten skrivs dock av journalisten och behandlas i övrigt som vårt icke partnerrrelaterade material. I den färdiga texten framgår det tydligt att det rör sig om en intervju med en sponsor och att denna själv har valt intervjuperson och ämne.
  3. Videopresentation. Exempelvis produktpresentation, utbildningsvideo eller något annat. Görs tillgänglig under en månad på nättidningens förstasida och återfinns sedan under menyval Partner (el. motsv.).
  4. Eventbevakning. Vi rapporterar från 2 event och sänder på it-kanalen samt sociala media
  5. Annonsering. i It-kanalen.se. panorama och superrektangel enligt ö.k

Med reservation för ändringar.

Pris 163 000 sek / Helår


För mer information eller offert, kontakta någon nedanför:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +4670 975 40 82
Mail: alexander@it-halsa.se
Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +4673 041 62 34
Mail: annika@it-halsa.se
Fredrik Nord
Account Manager
Mobile: +4676 409 55 07
Mail: fredrik@ahait-media.se
Joakim Andersson
Account Manager
Mobile: +4676 259 54 27
Mail: joakim@ahait-media.se