Bidra till en smartare vård och omsorg!

Nu är anmälan öppen till SveaPriset, som belönar innovationer inom eHälsa.

Bidra till en smartare vård och omsorg! 1Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Därför behöver vi din hjälp.

Har du någon lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Förutom att bidra till effektivare resursanvändning och ökad kvalitet är du med och tävlar om 100 000 kronor.

Vem kan delta i SveaPriset?
Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor. Bidragen kan komma från organisationer, grupper, studenter eller andra nytänkare.

Anmälan senast 31 mars
Vi efterlyser innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöver finansiering för fortsatt utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter.

Anmälan gör du senast den 31 mars på www.sveapriset.se.