BioStock: Stadigt avancemang för 2cureX under 2019

För danska 2cureX har 2019 inneburit en stadig ström av goda nyheter.

Bolagets cancerbehandlingsteknologi IndiTreat är på väg mot marknad med förväntad lansering under 2020. Under året har IndiTreat visat positiva resultat i den första kliniska studien där det använts för att guida valet av behandling. 2cureX kan också se tillbaka på höjdpunkter såsom en mycket lyckad emission och lanseringen av en patient- och läkarinriktad hemsida tillägnad IndiTreat. Bolaget har även stärkt sin patentposition på alla de stora marknaderna.