BioStock: Stadigt avancemang för 2cureX under 2019

För danska 2cureX har 2019 inneburit en stadig ström av goda nyheter.

BioStock: Stadigt avancemang för 2cureX under 2019 1Bolagets cancerbehandlingsteknologi IndiTreat är på väg mot marknad med förväntad lansering under 2020. Under året har IndiTreat visat positiva resultat i den första kliniska studien där det använts för att guida valet av behandling. 2cureX kan också se tillbaka på höjdpunkter såsom en mycket lyckad emission och lanseringen av en patient- och läkarinriktad hemsida tillägnad IndiTreat. Bolaget har även stärkt sin patentposition på alla de stora marknaderna.