Boule Diagnostics sluter avtal om försäljning av kliniskt kemisystem i USA

Boule Diagnostics AB har tecknat ett distributionsavtal med det amerikanska företaget Medica Corporation Inc. om att marknadsföra och sälja deras produkt EasyRA i USA.

EasyRA® är ett system för klinisk kemi som hjälper läkare vid diagnos av problem relaterade till bland annat lever, njurfunktion och höga kolesterolvärden. Produkten är godkänd för marknadsföring och försäljning av FDA, det amerikanska Läkemedelsverket. Boule börjar marknadsföra produkten under första kvartalet 2016.bolue

”Den decentraliserade marknaden för in-vitro diagnostik är starkt expansiv i USA. Samarbetet med Medica, genom försäljning och distribution av deras produkt EasyRA®, betyder att vi nu kan erbjuda våra slutkunder den kombination av system som de efterfrågar. Detta ökar våra möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar på den amerikanska marknaden, världens största in-vitro diagnostikmarknad”, säger Ernst Westman, koncernchef och VD, Boule Diagnostics AB.

”Med sina i USA väl inarbetade varumärken Medonic och CDS, är Boule en utmärkt samarbetspartner för oss. Våra produkter kompletterar varandra mycket bra. Boule är dessutom etablerade i de stora amerikanska distributionskanalerna och deras produkter har ett gott renommé genom sin höga kvalité och tillförlitlighet”, säger Robert Hagopian, VD, Medica Corporation.

 

Post Comment