BrainCool AB erhåller etikgodkännande för studier inom upprepade huvudkollisioner

BrainCool AB (publ) har erhållit etikgodkännande från Etikprövningsnämnden för studier avseende medicinsk kylning som behandling mot upprepade huvudkollisioner inom amerikansk fotboll.

Studien är designad för att utvärdera effekten av behandling med hjärnkylning vid upprepade huvudkollisioner. Studien leds av professor Patrik Midlöv vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) i samarbete med flera institutioner vid Skånes Universitetssjukhus, och genomförs med amerikansk fotbollsklubben Limhamn Griffins i Malmö.

VD Martin Waleij kommenterar;

-Etikgodkännandet är ett kvitto på att BrainCool konkretiserat ett viktigt behandlingsområde.  Hjärnskador är ett betydande problem inom idrottsgrenar där upprepade huvudkollisioner är vanligt förekommande. Tillsammans med Limhamn Griffins ämnar vi utvärdera effekten av behandling med PolarCap™ System i en studie som kan mångfaldiga produktens marknadspotential.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018.