BrainCool AB erhåller nytt patentgodkännande för BrainCool System avseende teknik med flerzonskylning

BrainCool AB (publ ) har erhållit ännu ett patentgodkännande från svenska Patent- och registreringverket (PRV) för bolagets teknik för produkten BrainCool System.

VD Martin Waleij kommenterar:

– Vår teknik med BrainCool System med “flerzonskylning”, dvs nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra, underlättar och förbättra kylbehandlingen och skapar ytterligare skydd för produkten. Tillsammans med patentgodkännandet i juni för att hantera frossbrytningar vid kylning är det ett stort steg för BrainCool. Det banar även väg för fler patentgodkännanden för båda tekniker i länder och regioner som bolaget prioriterar.

BrainCool har tidigare lämnat in två internationella så kallade PCT-ansökningar avseende “shivering” (P109330003) och “flerzonskylning” (P109330004). Bolaget fokuserar på att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i Europa, USA, Japan och Sydkorea.

Övriga patentansökningar för produkten BrainCool System är inriktade på att skydda bolagets applikation av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning, vilket utgör en viktig del av bolagets produkt vilken även används i produkten PolarCap System.