Brighter breddar försäljningskanaler för Actiste i Thailand.

Brighter förhandlar med ett flertal lokala aktörer om försäljningsrättigheter till Actiste, Brighters unika tjänst för diabetiker, i Thailand.

Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare

Förhandlingarna gäller en breddning av bolagets kanaler för att nå ut till större institutioner i regionen, bland annat försäkringsbolag och vårdproducenter.

– Diabetes är en snabbt växande folkhälsoutmaning i Thailand och behovet av lösningar som Actiste är mycket stort. Vi ser goda möjligheter till en framgångsrik etablering i landet, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

– Thailand har en mognare vårdinfrastruktur jämfört med många andra länder i regionen och därtill har man från statligt håll redan implementerat olika former av subventioner och hälsoplaner, vilka kan jämföras med exempelvis det högkostnadsskydd vi har i Sverige, säger Truls Sjöstedt.

Förhandlingarna förväntas resultera i minst ett konkret avtal under 2018.

Brighter har sedan tidigare ett partneravtal med Thailands ledande mobiloperatör AIS inför den kommande lanseringen av Actiste i Thailand. Detta partnerskap löper på enligt avtalad plan och en praktisk fördjupning av samarbetet beräknas ske efter det att Actiste har CE-märkts formellt.

Antalet diabetiker ökar snabbt i Sydostasien och idag lever över 4 miljoner människor med sjukdomen i Thailand, vilket motsvarar närmare 8 procent av landets vuxna befolkning, enligt International Diabetes Federation.