Aktivitetsfrämjande hjälpmedel satsar Brighter på

Brighter anställer två dedikerade säljare och öppnar ett kompetenscentrum för jDome och personer med funktionshinder.

Försäljningen av jDome BikeAround, Brighters aktivitetsfrämjande hjälpmedel som med hjälp av jdomek aktiverar både hjärta och hjärna på ett tryggt och säkert sätt, utvecklas mycket starkt inom äldreomsorgen med både kommunala och privata kunder. jDome BikeAround erbjuder personer inom äldreomsorgen meningsfulla aktiviteter och ökad kapacitet att exempelvis kunna prata med sina anhöriga och personal om livet och olika minnen. Nu öppnar Brighter upp en ny marknad – assistansbolag och kommuner som arbetar med omsorg för människor med funktionshinder enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– LSS är en rättighetslag som omfattar cirka 60 000 människor i Sverige och som ska säkerställa att de har goda levnadsvillkor, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

– Det är en stor potentiell marknad för jDome-produkterna, då många som omfattas av LSS har svårt att hitta meningsfull individanpassad stimulering som leder till att vilja kommunicera, och den ”utflykt” man kan uppleva genom jDome BikeAround och den aktivering av både kropp och sinne som hjälpmedlet medför ligger väl inom vad som kan anses vara ”goda levnadsvillkor”.

Konkret är det ofta företag inom assistans som köper in den här typen av hjälpmedel, men även kommuner. Brighter anställer två dedikerade säljare för detta kundsegment och upprättar ett särskilt kompetenscentrum för LSS-brukare.

– Assistans är ett av de snabbast växande områdena inom vård och omsorg, säger Truls Sjöstedt.

Post Comment