C.A.G förvärvar Mawell Consulting

C.A.G-koncernen växer ytterligare genom förvärvet av Mawell Consulting – det enda IT-bolaget i Sverige som är helt nischat inom eHälsa.

Bolaget, med idag 55 anställda blir en viktig tillgång för C.A.G-koncernen som fortsätter att växa med god lönsamhet.

”Vi är glada över att ha fått möjligheten att förvärva Mawell Consulting”, säger Michael Ekman, koncernchef på C.A.G. ”Bolaget besitter en unik kombination av IT-kompetens och cagbranschkunskap inom sjukvårds- och hälsosektorn. eHälsa är ett av de hetaste områdena inom digitalisering idag och påverkar hur framtidens vård och omsorg kommer att fungera. Förvärvet gör det möjligt för oss att utöka vårt erbjudande och bli en ännu vassare aktör på marknaden.”

Mawell Consulting projektleder, designar, utvecklar och förvaltar moderna IT-lösningar och e-tjänster för vård och omsorg, såväl offentligt som privat driven. Företaget bidrar till, och deltar sedan över ett decennium i den omfattande standardisering som pågår av informationsarkitekturen inom hälso- och sjukvården. Mawell Consulting åtar sig både uppdrag och helhetsåtaganden, allt från utredningar och förarbeten till systemutveckling och förvaltning. Detta ligger helt i linje med C.A.G:s arbetssätt, och Michael Ekman är övertygad om att Mawell Consulting kommer att passa väl in hos C.A.G. ”Mawell Consulting kommer under vår ledning ha stora möjligheter att växa och utvecklas inom sitt område.”

Post Comment