Camanio Care deltar i forskningsprojekt för robotar i äldrevården

Camanio Cares forskningsingenjör Ann-Louise Lindborg medverkar i ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att öka självständigheten för äldre med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Inom projektet vidareutvecklas bland annat Bestic, bolagets innovativa äthjälpmedel som gör det möjligt för personer med nedsatt funktion att äta självständigt. Samarbetet uppmärksammas av Sveriges Radio i ett inslag på P4 Värmland.

Tillsammans med Karlstads universitet, Tokyo Institute of Technology, Waseda University och företaget Leave a Nest Co Ltd. har Camanio Care ingått ett flerårigt forskningsprojekt för att utveckla teknologiska lösningar för att möta den äldre befolkningens behov av vård och omsorg.

Läs Karlstads Universitets uttalande om forskningsprojektet.

Samarbete för forskning och utveckling

Ann-Louise Lindborg, forskningsingenjör på Camanio Care och utvecklingsansvarig för äthjälpmedlet Bestic sedan starten, medverkar i projektet för att äldre ska få ökad självständighet med hjälp av teknologiska hjälpmedel.

– Jag är jätteglad att få vara med i ett forskningsprojekt med japanska parter och Karlstad universitet. Genom att vi är människor som kommer från olika miljöer, akademi, företag och från olika länder så är vi tränade att tänka lite olika. Detta kan vara jobbigt, men i detta projekt upplever jag det som en styrka för alla är lyhörda för varandra och vi kommer på idéer som inte annars skulle ha kommit, säger Ann-Louise Lindborg.

Forskningsprojektet uppmärksammades av P4 Värmland, där projektdeltagarna medverkar i en intervju. Lyssna på inslaget här.

Växande behov och marknad

Projektet är ett svenskt-japanskt samarbete, och finansieras av svenska innovationsmyndigheten Vinnova tillsammans med Japan Science and Technology Agency (JST). Både Sverige och Japan har en befolkning som blir allt äldre, och utmaningarna kommer kräva nya sätt att möta det växande behovet av vård och omsorg. Länderna delar bilden av att ny teknologi är en viktig del av framtiden. Förutom att effektivisera arbetet inom vård och omsorg möjliggör utvecklingen av robotik att fler personer kan bo kvar hemma, och har därmed stor betydelse för människors självbestämmande.

Forskningsprojektet pågår fram till mars 2019.