Cambio Healthcare Systems lanserar en ny tjänst för virtuella läkarbesök

20 miljarder kronor per år kan den svenska vården spara om man satsar på konsultationer på distans. Det framgår av en dagsaktuell rapport från konsultföretaget McKinsey.

Denna slutsats ligger i linje med Cambio Healthcare Systems utvecklingsarbete – inom kort lanseras den nya tjänsten ”e-besök”.

– Tjänsten bygger på en integration mellan vårdinformationssystemet Cambio COSMIC och kommunikationsplattformen Skype for Business. På så sätt blir det möjligt för vårdgivarna att haCambio Healthcare videomöten med patienterna inom ramen för COSMIC. Vi är först ut i Sverige med en sådan videolösning, berättar Rasmus Waller, försäljningschef på Cambio.

Han beskriver den nya tjänsten som ett sätt för vården att spara både tid och pengar, men betonar att det också är positivt för patienterna som slipper att ta sig till en fysisk vårdcentral eller mottagning.

Samtidigt understryker Rasmus Waller att e-besök ska ses som ett komplement till fysiska besök.

– Självklart kan inte alla besök ersättas av virtuella möten. Men för vissa typer av besök, till exempel uppföljningar och återbesök, är det ett bra alternativ, säger han.

Direkt i COSMIC

Att använda videomöten i hälso- och sjukvården är i sig inget nytt – det har funnits teknik för detta sedan länge. Men då har det i huvudsak handlat om kommunikation mellan vårdpersonal via nätverket Sjunet och fasta videokonferenslokaler, eller genom enklare PC-baserade videokonferenssystem.

– Det nya med vår tjänst e-besök är att läkaren nu på ett smidigt och säkert sätt – direkt i COSMIC – kan kommunicera med sina patienter. Det spelar ingen roll var patienten befinner sig, det enda som krävs är att han eller hon har tillgång till internet och en dator, mobil eller surfplatta, förklarar Rasmus Waller.

Tre sätt att ansluta sig

Patienten kommer att kunna ansluta sig till e-besöket på olika sätt. Det kan antingen ske genom säker inloggning på 1177.se eller via en länk som skickas till patienten via e-post. Den tredje möjligheten är att använda en nedladdningsbar e-besöksapp där patienten ansluter sig till videomötet med hjälp av e-legitimation. Både i appen och på 1177 kommer patienten att ha en komplett översikt över sina olika bokningar, såväl fysiska som via telefon och video.

Rasmus Waller lyfter fram ytterligare fördelar med den nya tjänsten e-besök.

– Den kan även användas om en tredje part behöver delta på distans, till exempel tolk, anhörig eller annan läkare. Man kan också använda tekniken för att genomföra enklare multidisciplinära konferenser. Det blir dessutom möjligt att ringa vanliga telefonsamtal till patienterna, inifrån COSMIC, med hjälp av Skype for Business, förklarar han.

Högprioriterad fråga

Det är i sin omvärldsbevakning och i dialog med vårdgivarna i kundgrupp COSMIC som Cambio identifierat behovet av en lösning för videomöten mellan läkare och patient.

– Den här är en högprioriterad fråga bland politiker och beslutsfattare. Olika typer av digitala invånartjänster är nödvändiga för att vården ska kunna fungera i framtiden. Annars kommer inte resurserna att räcka till för att ta hand om allt fler äldre patienter, säger Rasmus Waller.

Post Comment