Digitala chefsutbildningar lanseras för verksamheter inom vård & omsorg
Hem Nyheter Digitala chefsutbildningar lanseras för verksamheter inom vård & omsorg

Digitala chefsutbildningar lanseras för verksamheter inom vård & omsorg

Publicerat av: Redaktionen

Hela 18 nya webbutbildningar har lanserats i Kunskapsbokens nya satsning för chefer och administrativ personal inom vård och omsorg.

Digitala chefsutbildningar lanseras för verksamheter inom vård & omsorg 2Det är allt ifrån ledarskap/HR-utbildningar, till mer IT-relaterade utbildningar som bland annat innefattar högaktuella GDPR. Utbildningarna säljs i en 12-månaders licens. I licensen ingår även Kunskapsbokens 29 utbildningar för baspersonal inom vård & omsorg.

ARBETSRÄTT

Arbetsrätt är en arbetsrättslig intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen, att förstå olika anställningsformer och veta hur du kan hantera besvärliga situationer. Utbildningen fokuserar på praktiska inslag som att du ska lära dig göra rätt från början, kunna hantera svåra avsked och veta när du kan omplacera en medarbetare. Utbildningen leds av en av Sveriges ledande advokater inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är skriven till fördel för arbetstagaren, men även du som arbetsgivare har rättigheter.

COACHANDE LEDARSKAP

Utbildningen Coachande ledarskap riktar sig till ledare som vill få en ökad förståelse och engagemang hos sina medarbetare. Du får ta del av forskning kring hur olika generationer ser på motivation, vilka individuella drivkrafter som finns samt hur du kan anpassa din kommunikation utifrån detta för att optimera dina medarbetare. Du får även lära dig en modell för det coachande samtalet och hur du skapar en fungerande coachplan.

EFFEKTIV E-POSTKOMMUNIKATION

Effektiv e-postkommunikation visar hur du enkelt tar kommandot över mejlen! Lär dig att få ut mer av e-post som kommunikationsverktyg genom tydliga och enkla metoder som effektiviserar gruppkonversationer, skapar struktur i dina meddelanden och visar hur du undviker att e-posten blir en tidstjuv. Oavsett om du är nyanställd eller styrelsens ordförande har du något att vinna på att bli en skickligare kommunikatör.

EXCEL – GRUNDKURS

I Excel – Grundkurs får du lära dig grundläggande funktioner och användbara snabbkommandon i den senaste versionen av kalkylprogrammet Excel. Utbildningen går igenom hur du arbetar med formler, listor, tabeller och diagram samt hur du gör formateringar och utskrifter.

Utbildningen kräver inga förkunskaper i programmet och passar även för användare som har versionen Excel 2013. Fortsätt gärna med Excel 2016 – Fördjupningskurs. I utbildningen ingår även extramaterial.

EXCEL – FÖRDJUPNINGSKURS

I Excel – Fördjupningskurs får du fördjupa dina kunskaper i kalkylprogrammet Excel. Utbildningen berör praktiska och användarvänliga funktioner såsom att skapa enhetliga teman genom formateringar, att formatera tal och skapa villkorsstyrd formatering, att använda formler och formelgranskning, att hantera kalkyler genom cellreferens och disposition, att skapa länkar, listor och pivottabeller och många andra användbara tips för att få ut det mesta av Excel.

Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på Excel 2016 – Grundkurs. Utbildningen passar även för användare som har versionen Excel 2013. I utbildningen ingår även extramaterial.

HÅLLBAR KOMMUNIKATION – CHEFSUTBILDNING

Den svåraste utmaningen ledare har är att kommunicera med sina medarbetare så att budskapet når fram. Den här utbildningen är framtagen för att rusta dig som chef i allt från lönesamtal till förmågan att skapa ökat ansvarstagande hos enskilda medarbetare. Målet med utbildningen är att du ska kunna kommunicera tydligare och utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar engagemang, prestation och resultat.

GDPR – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – UR ETT TEKNISKT PERSPEKTIV

I maj 2018 träder lagstiftningen om GDPR/Dataskyddsförordningen i kraft och ersätter PUL. I den här utbildningen får du lära dig om de fyra grundprinciperna utifrån ett tekniskt perspektiv. Utbildningen ger dig en bild av hur tekniska lösningar bör struktureras i enlighet med GDPR, grunderna inom säkerhetsarkitektur, uppfyllande av privacy and security by design-kraven och säkerhetsmekanismer som är viktiga för att kunna minska riskerna och därmed underlätta uppfyllandet av GDPR. Genom utbildningen får du råd kring implementeringen av ett arbetssätt som uppfyller kraven över tid, inte bara en gång.

I första hand riktar sig utbildningen till tekniskt ansvariga och den är även lämplig för övriga medarbetare som berörs av GDPR. Utbildningen visar på olika sätt att lösa de tekniska dilemman och krav som behöver uppfyllas och framhåller att företagets juridiskt ansvariga personer är de som i slutänden behöver godkänna att lösningarna uppfyller GDPR. 

GDPR – DSF – EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING

Från den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning – GDPR/DSF – tillämpas. Den kommer tillsammans med svensk kompletteringslagstiftning att ersätta dagens personuppgiftslag och personuppgiftsförordning. Datainspektionens föreskrifter kommer också att upphöra.

I den här utbildningen får du lära dig den grundläggande stommen om DSF och om den svenska kompletteringslagstiftningen som är på förslag enligt Dataskyddsutredningen. Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som kommer att tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter. Utbildningen reder ut begrepp och sammanhang kring vad som kan vara personuppgifter, vad behandling innebär, olika undantag från tillämpningen av DSF, den territoriella tillämpningen och vilka personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud är. Vidare förklaras de grundläggande dataskyddsprinciperna som alltid måste gälla, de olika lagliga grunderna för att få behandla personuppgifter, extra skyddsvärda personuppgifter såsom särskilda kategorier/känsliga personuppgifter och personnummer samt vilka rättigheter som de registrerade har genom DSF. Utbildningen behandlar även IT-säkerhetsfrågor såsom ”data protection by design”, lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd samt tillsynsmyndigheternas befogenheter, däribland administrativa sanktionsavgifter.

GOOGLE ANALYTICS – GRUNDKURS

I den här utbildningen får du lära dig hur du med verktyget Google Analytics kan få din hemsida att främja dina affärsmål. Utbildningen visar hur du hittar din webbstatistik och hur du gör för att förstå, analysera och använda informationen till din favör. Genom att granska webbstatistiken får du förståelse för vilka dina kunder är och hur de beter sig på din hemsida, hur kundernas beteende förändras utifrån vilken enhet de surfar från, vilka marknader du bör rikta dig mot och vilka marknadsföringskanaler som kan öka trafiken till din hemsida. Du får även lära dig om konvertering och hur du kan öka konverteringsgraden för att nå dina affärsmål.

LÖN – GRUNDKURS

I utbildningen Lön – Grundkurs får du lära dig de viktigaste momenten inom löneadministration. Utbildningen tar dig genom hantering av skatteavdrag, socialavgifter, tjänsteresor och regler för de vanligaste förmånerna. Utbildningen är grundläggande och passar dig som vill lära dig löneadministration inom företag och föreningar.

I utbildningen ingår e-boken Lönehandboken och annat extramaterial med uppgifter som lär dig att implementera kunskaperna i din verksamhet.

PR – GRUNDKURS

PR är kommunikation via icke köpta kanaler. Den som lär sig att effektivt få ut sitt budskap i media utan att annonsera kan öka sin försäljning, bygga sitt varumärke och spara pengar.

Utbildningen går steg för steg igenom hur du arbetar framgångsrikt med PR och gör ditt budskap relevant för de medier du vill figurera i, visar hur du utformar, når ut med och följer upp en pressrelease och vilka andra verktyg och tjänster som du kan välja att använda samt lär ut hur du följer upp kontakter med journalister och mäter resultatet av ditt PR-arbete.

En utbildning för dig som vill lära dig skapa framgångsrik kommunikation på mottagarnas villkor.

PRESENTATIONSTEKNIK – GRUNDKURS

I kursen Presentationsteknik lär du dig att kommunicera framgångsrikt med publiken och att skapa funktionella PowerPoint-bildspel. Du får lära dig hur du håller åhöraren alert och hur du får åhöraren att minnas allt du säger och allt du vill få fram med ditt bildstöd.

IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

I denna grundläggande och omfattande utbildning får du lära dig att utveckla ett sunt risktänkande avseende IT- och informationssäkerhet. Utbildningen går igenom utvecklingen i IT-branschen och visar hur hot och tillvägagångssätt har förändrats över tid, lär dig att identifiera olika sorters attacker via mail, telefonsamtal och sms och i verkliga livet genom social engineering.

Du får insikt om hur riktade attacker går till, varför du bör vara försiktig med USB-minnen och liknande föremål, hur du identifierar bedrägliga webbsidor, skapar säkra lösenord och använder tvåfaktorsautentisering samt hur du skyddar datorn, mobilen eller surfplattan vid användande av molntjänster, applikationer och sociala medier.

POWERPOINT 2016 – GRUNDKURS

I PowerPoint 2016 – Grundkurs får du lära dig att hantera grundinställningar och vyer i den senaste versionen av presentationsprogrammet PowerPoint. Utbildningen visar hur du kan skapa presentationer och bildspel, skriva och formatera text, infoga och redigera objekt och bilder, skapa punktade och numrerade listor, använda enhetliga mallar och skapa övergångar mellan dina presentationsbilder.

WORD 2016 – GRUNDKURS

I Word 2016 – Grundkurs får du lära dig grunderna i ordbehandlingsprogrammet och ta del av användbara tips och snabbkommandon. Utbildningen går igenom hur du kan arbeta med listor, tabeller, bilder och textredigering såsom formateringar, inställningar för tabbar, indrag och utskrifter, användning av sidhuvud och sidfot samt inställningar för stavningskontroll och autokorrigering. Fortsätt gärna med Word 2016 – Fördjupningskurs.

WORD 2016 – FÖRDJUPNINGSKURS

I Word 2016 – Fördjupningskurs får du fördjupa dina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet. Utbildningen berör praktiska funktioner som att söka och ersätta text, arbeta med sidbrytningar och textflöde, skapa försättsblad, innehållsförteckning och fotnoter, lägga till bokmärken, kommentarer och lösenordsskydd samt utformning av professionella, enhetliga teman och mallar för att få ut det mesta av Word.

Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på Word 2016 – Grundkurs. I utbildningen ingår även extramaterial. 

MEDIAL KRISHANTERING

Det här är en kvalificerad utbildning för dig som är kommunikatör eller senior chef. Utbildningen ger en djup bild av den mediala krishanteringsprocessen, dess strategier och vilka kommunikativa aspekter som är viktiga. Du får lära dig att hantera medierelationer i kris, ta kommando över situationen och hur du får ut ditt budskap.

Utbildare på kursen är några av Sveriges mest erfarna personer inom PR, medieträning och rådgivning vid medialt brådskande kriser. Du kommer att få ta del av seniora chefers empiriska erfarenheter och få lära dig hur du vinner tid när den större delen av journalistkåren jagar dig.

ALKOHOL & DROGER – IDENTIFIERA OCH AGERA

Den här utbildningen riktar sig till chefer som vill lära sig att förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatsen. Utbildningen behandlar värderingar och attityder, förklarar begrepp, bakomliggande orsaker och förändringar som sker i hjärnan samt hur utvecklingen av sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det medför. Vidare går utbildningen in på hur man identifierar olika sorters signaler, vad som vanligtvis hindrar en från att agera och hur man framgångsrikt hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>