Digitala kartor ger effektiv tandvård

Digitala kartor som effektivt hjälper Folktandvården att göra förebyggande insatser.

Folktandvården i Uppsala län har utvecklat effektiva metoder för att förebyggande insatser ska träffa rätt målgrupp. Nu delar de med sig till andra digitalt intresserade vårdaktörer.

Lösningen presenteras, som enda programpunkt om tandvård, på Vitalis på onsdag.

2016 noterade Folktandvården Liljeforstorg att allt fler barn i en viss åldersgrupp fick karies. Beslut fattades att genomföra fluorlackning; en insats som tidigare visat sig vara framgångsrik och som innebär att tandvårdspersonal åker ut till skolor och på skoltid stärker tändernas skydd med fluor. Men frågan om vart de skulle åka för att träffa rätt, kvarstod. Tack vare nya it-lösningar kunde Folktandvården samla och kombinera data  för att hitta de grupper som hade störst behov. Kliniken kunde se på en karta var barnen med störst behov bodde och vilka skolor de därmed antogs gå på.

– Samordningen av data och den tydliga kartan som vi fick från it-avdelningen bidrog verkligen till att vi skulle träffa rätt. Tidigare har man gått in på varje patient manuellt och sett var de bodde, nu kan vi få fram kartor med några knapptryck, säger verksamhetschef Margareta Krondahl.

Den 25 april delar Folktandvården med sig av lösningen på Vitalis, Nordens ledande e-hälsomöte. Tankar finns att framöver utveckla metoden för andra behov och områden. På Vitalis deltar även andra delar från Region Uppsala.