EDOR-Test identifierar patienter med högre risk för återfall i depression
Hem HälsaPsykisk ohälsa EDOR-Test identifierar patienter med högre risk för återfall i depression

EDOR-Test identifierar patienter med högre risk för återfall i depression

Publicerat av: Redaktionen

Emotra har tidigare meddelat att nya forskningsresultat visat på nya indikationer för användning av Emotras metod, EDOR, vilket innebär möjligheter att bredda användningen i klinisk verksamhet.

EDOR-Test identifierar patienter med högre risk för återfall i depression 3Nu kan Bolaget meddela att det handlar om att hyporeaktiva har signifikant högre risk för återfall i depression jämfört med reaktiva patienter.

Efter att Emotra fått ta del av material i en studie utförd av forskare vid ett psykiatriskt sjukhus och genomfört ytterligare oberoende analyser, anser Bolaget att de första resultaten blivit säkerställda. För att skydda den nya applikationen har Emotra lämnat in en patentansökan till det svenska patentverket, PRV. Studieresultaten visar att hyporeaktiva patienter med depression har signifikant högre risk att återfalla i depression jämfört med reaktiva.

Tillgång till markörer som kan hjälpa till att identifiera risk för återfall anses som ett av de största och mest trängande behoven inom psykiatrin idag.

Man räknar med att hälften av de patienter som återhämtar sig från sin första depression kommer att ha en eller två ytterligare episoder i livet och att 80 procent av de som haft två episoder kommer att återfalla igen. Antalet patienter är stort, vilket resulterar i höga kostnader för samhället. Bara i Sverige har kostnaderna för mental ohälsa beräknats kosta svenska samhället 75 miljarder årligen, där depression står för den största delen, cirka 35 miljarder. De höga årliga kostnaderna är kopplat till sjukskrivningar och produktionsbortfall men beror även till stor del på att depressioner är återkommande.

Gruppen som har ökad risk för återfall i depression är samma patientkategori, hyporeaktiva deprimerade, som den som uppvisar högre risk för självmord och självmordsförsök. Dock skiljer sig talen mycket åt på klinik. Erfarenheterna från diskussioner under marknadsföringsarbetet är att varje sjukhusenhet registrerar ett fåtal självmord per år. Beslut kring fortsatt medicinering för deprimerade är däremot ett dagligt ställningstagande för en psykiatrisk specialistmottagning. Här kan tidig diagnostik tillföra information, användbar för att individualisera vården, vilket kan leda till sänkta kostnader och höjd säkerhet för patienter.

Betydelsen av de nya fynden är stor. Om sjukvården med en enkel test kan hitta en patientgrupp med ökad risk för återfall i depression och individualisera vården för att förhindra återfall, kommer det samtidigt att minska risken för att dessa patienter ska ta sina liv. Detta gäller särskilt för patienter som har sin första depression i livet.

VD, Daniel Poté konstaterar

”Upptäckten att EDOR hittar riskpatienter för återfall är av stor betydelse för Emotra. Vi tror att det kommer att vara enklare att peka på användbarheten för den här nya användningen av EDOR-Testet. Samtidigt ger det mer vikt åt hyporeaktivitet som riskmarkör. Tidig diagnostik resulterar normalt i lägre risker och bättre resultat inom vården. Med EDOR finns en god möjlighet att tidigare kunna arbeta med riskpopulationer och i större utsträckning anpassa vården av deprimerade patienter. Därmed kan man också sänka risken för suicid. Eftersom det här är en ny indikation kommer bolaget att söka nya samarbeten och stötta vetenskapligt arbete. Partnerskap är mycket viktigt här eftersom det handlar om nya indikationer och kunskapsområden för bolaget.”

Bolaget kommer parallellt med den pågående marknadsföringen att börja bygga en portfölj med resultat för återfall i olika kliniska situationer. Genomförandet av fler studier är under planering och förväntas även stärka hyporeaktivitet som markör. Främsta orsaken till att genomföra studierna är att beslutsfattare ofta efterfrågar underlag från fler oberoende centra som pekar i samma riktning.

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>