En av fem anställda på Danderyds sjukhus kan ha haft Covid-19

Drygt 500 anställda på Danderyds sjukhus har hittills testats för om de har haft Covid-19.

En av fem anställda på Danderyds sjukhus kan ha haft Covid-19 1
Irene Svenonius, finansregionråd Region Stockholm

Omkring 20 procent av de testade hade antikroppar. Studien är den första i världen som kan ge så säkra resultat. Studien löper kontinuerligt med regelbundna uppföljningar för att ta reda på hur länge en individ har antikroppar.

– Det är viktigt att tester görs för att se om och vilka som haft Covid-19, men också för att höja kunskapen om viruset och eventuell immunitet. Dock vill jag höja ett varningens finger att tolka resultatet alltför snabbt, innan vi vet vad som ligger bakom. Å ena sidan bör medarbetare i sjukvården vara bättre på hygienrutiner och hålla avstånd, å andra sidan jobbar de i en miljö där det bör vara större sannolikhet att smittas. Dessutom vet vi inte ännu om antikroppar innebär immunitet. Det är viktigt att alla anställda, även de som har antikroppar, följer riktlinjerna för skyddsutrustning. Jag vill fortsatt understryka att sjukvården i Stockholm är extremt belastad med ca 1050 covidpatienter på sjukhus och faran är inte över. Håll i, håll ut och håll avstånd, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd Region Stockholm.

Fakta:

– Testmetoden har utvecklats av SciLifeLab och KTH.

– Studien finansieras av Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Familjen Christian och Jennifer Dahlberg och Atlas Copco.

– Efter första testet sker en uppföljning efter 3, 6 och 12 månader, sannolikt även efter 2 respektive 5 år. Detta för att man i studien vill veta hur lång tid en individ har antikroppar. Uppföljningen sker oavsett om individen hade bildat antikroppar från början eller inte.