Enklare att kontrollera utökad förskrivarbehörighet på apoteken

eHälsomyndigheten har tagit fram ett nytt it-stöd som automatiserar och digitaliserar kontrollen av de individuella förskrivarbehörigheterna.

Enklare att kontrollera utökad förskrivarbehörighet på apoteken 1
RIF, Registret för individuella förskrivarbehörigheter, visar om förskrivaren har rätt specialistbehörighet för ett visst läkemedel eller om den aktuella förskrivaren har en dispens.

Det gör det enklare och säkrare för farmaceuterna på apoteken att expediera recept där det krävs utökad förskrivningsrätt.

Det nya it-stödet kallas RIF, Registret för individuella förskrivarbehörigheter, och visar att ett läkemedel kräver utökad behörighet. Tjänsten visar om förskrivaren har rätt specialistbehörighet för ett visst läkemedel eller om den aktuella förskrivaren har en dispens från Läkemedelsverket.

– Hittills har det behövts flera olika informationskällor för att verifiera att förskrivaren har rätt att förskriva ett läkemedel med utlämnandebegränsning. Det innebär att farmaceuten måste utföra manuella kontroller för att avgöra om ett läkemedel får lämnas ut till en kund. Med det nya it-stödet RIF får farmaceuten upp alla uppgifter som behövs på sin skärm när ett recept expedieras, säger Katarina Bodin, farmaceutisk utredare på eHälsomyndigheten.

För att apoteken ska kunna använda RIF krävs att de anpassar sina egna system till eHälsomyndighetens senaste version av e-recepttjänsterna. Denna version har varit i drift sedan den 12 november och benämns release 17.1.

Bakgrunden till RIF är ett regeringsuppdrag där eHälsomyndigheten fick i uppdrag att automatisera och digitalisera kontrollen av individuella förskrivarbehörigheter. Regeringsuppdraget omfattade även att tillgängliggöra information om inskränkningar i förskrivningsrätten, något som apoteken kunde börja använda den 1 mars i år.