Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Sveriges eHälsokommun 2021

mars 29

Sveriges eHälsokommun 2021 1

Vi har ett väldigt speciellt år bakom oss, som på ett mycket konkret sätt visat på nyttan och nödvändigheten av digitalisering.

Vi är säkra på att det finns många goda initiativ och exempel på utveckling som skett ute i kommunerna.

Välkommen att skicka in en ansökan och visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället.

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Kriterier och inriktning
Vid bedömningen läggs särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren, men även vid insatser kring förändrade arbetssätt och stärkt arbetsmiljö. Juryn vill premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året och tittar också på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Anmälan senast 29 mars
Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2021. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck­lingsarbetet i kommunen.

Besvara 44 kryssfrågor och lämna en beskrivning i fri text, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Skicka in er ansökan senast den 29 mars.

Sveriges eHälsokommun 2021 2

Detaljer

Datum:
mars 29
Evenemang Taggar:
,