Förskrivningen av antidepressiva medel fortsätter att öka – i alla åldersgrupper
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA Förskrivningen av antidepressiva medel fortsätter att öka – i alla åldersgrupper i Sverige

Förskrivningen av antidepressiva medel fortsätter att öka – i alla åldersgrupper i Sverige

Publicerat av: Redaktionen

I ny och bearbetad statistik som vi fått från receptarien Gunnar Bergendahl framkommer att förskrivningen av antidepressiva fortsätter att öka i Sverige.

Detta sker samtidigt som det blir alltmer accepterat att SSRI-medel (den vanligaste gruppen) har en begränsad effekt.

På ett brukarråd hållet i Stockholm presenterar den kända psykiatern Ulla-Karin Nyberg siffror som anger att endast 30 % av personer som äter SSRI svarar positivt på dem:
a) ”Gällande SSRI. Enligt siffror är det endast 30% som svarar positivt på SSRI, hur tar vi hand om resterande 70%?

Svar från Johan Lundberg, vårdprocessansvarig överläkare: Siffrorna förekommer absolut, men kan också diskuteras utifrån olika aspekter.”

Ja, det kan absolut diskuteras från olika aspekter. Man kan till exempel fråga sig om placebo är borträknat från denna siffra? För i väldigt många försök som läkemedelsbolag själva redovisat är det svårt att finna att SSRI är mer effektivt än placebo. Man bör också komma ihåg att dessa läkemedelsbolagsstyrda försök är gjorda under en kort period, månader, ibland veckor och designen på försöken är gjord för att visa ”evidens” för det aktuella ämnet. De flesta som äter SSRI gör det under många år. Det finns inga undersökningar och ingen forskning som visar vad som händer som man äter dessa preparat under flera år.

Över 700 000 personer utan positiv effekt – men med biverkningar av antidepressiva

Gunnar Bergendahs material visar att 1 160 361 personer åt antidepressiva förra året. 70 % enligt Ulla-Karin Nyberg, drygt 700 000 av dem som äter dessa preparat, får alltså ingen positiv effekt av medicinen. Trots den låga effekten ökar förskrivningen hela tiden. En bidragande orsak till det är att SSRI är mycket svårt att sluta med om man ätit dem tillräckligt länge. Vilket väldigt många har.

SSRI inte bakom nedgången av självmord

SSRIs saluförare i landet har envist hävdat att SSRI har fått ner antalet självmord i Sverige. Gunnar Bergendahl delar inte den uppfattningen. Han skriver:
”När det gäller antidepressiva och självmord finns det några saker att påpeka. För det första så började antalet självmord att minska före ökningen av antidepressiva. De som anser att minskningen av självmorden beror på en ökning av antidepressiva har använt korrelationskoefficienten (r) för att bevisa sin tes. Det räcker inte utan man måste även bevisa orsakssamband. Med endast r skulle man annars kunna visa att konsumentprisindex ligger bakom nedgången av självmord. r för unga visar inget. Det förefaller rimligt att rätt läkemedel, till rätt person, i rätt dos, under rätt tid, med rätt information samt i förekommande fall kompletterad med beteendevetenskaplig terapi och sociala insatser skulle nedbringa antalet självmord.”

Förskrivning av SSRI till unga ökar brett – trots att bara ett preparat har evidens

När det gäller förskrivning av antidepressiva till unga ökar också den. Gunnar Bergendahl:

”Det finns en substans som har bevisad effekt på depressioner hos unga. Den svarar för 14 615 personer av de 49 492 personer under 20 år som år 2022 hämtade ut recept på antidepressiva.”

Vi har alltså en psykiatrisk vård som säger sig arbeta evidensbaserat, men som förskriver medicin till väldigt unga personer, små barn, utan bevisad effekt. Medicin som till den grupp den är framtagen åt har en positiv effekt för enbart 30 % av de som tar den. Medicin som ger en rad olika biverkningar på vuxna.

Ett SSRI-preparat ökar risk för suicid hos barn och unga

Särskilt viktigt att notera är medicinen Paroxetin, menar Gunnar Bergendahl:
”Paroxetin ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. I kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo. Om man på grundval av kliniska behov ändå beslutar att behandla en patient under 18 år, ska patienten noggrant övervakas med avseende på eventuella självmordssymtom. Dessutom saknas uppgifter om säkerhet på lång sikt hos barn och ungdomar beträffande tillväxt och mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling.”

Varje år får mellan 150 – 200 personer i åldern 0 – 19 år Paroxtein förskrivet. Trots den höga risken för suicid. En anledning kan vara att det sägs att Paroxetin ger mindre sexuella biverkningar än andra preparat. Vem som för fram budskapet är oklart.

Förskrivningen av antidepressiva medel fortsätter att öka – i alla åldersgrupper

SSRI är en grupp mediciner där bara 30% svarar positivt. Läkemedelsgruppen är förenad med en rad biverkningar och den är dokumenterat svår att sluta med för stora grupper av patienter. Trots detta förskriver svensk sjukvård dessa medel till över 11 % av befolkningen. När ska detta få ett slut?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>