Fotodynamisk tumörterapi påvisar flera positiva effekter

PDT levererat via SpectraCures behandlingsmetod kan både förstöra cancertumörer och samtidigt aktivera kroppens immunsystem för att känna igen och slå ut andra cancerceller i kroppen. Forskare vid Harvard Medical School har demonstrerat tydliga resultat vid cancerbehandling med PDT, fotodynamisk tumörterapi, som visar immunologisk respons vid PDT.

Det har tidigare varit känt att PDT-behandling aktiverar immunförsvaret och därmed stärker kroppens eget försvar mot cancerceller, och på detta sätt stimulerar en långsiktig specifik anti-tumöraktivitet.

Det unika med Spectracures IPDT-system, som bygger på att patienten ges ett fotoaktiverande läkemedel kombinerat med laserljus, är dess ljusdosering. Den ser till att ljuset levereras i rätt terapeutisk nivå till tumören men skonar omkringliggande vävnad. Effektivare strategier för att förstärka effekten utvecklas löpande.

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT. Systemet ger en dubbel behandlingseffekt är lämplig för interna cancertumörer av olika slag, t.ex. i prostata och bukspottkörtel men även andra indikationer som cancer i huvud och halsregionen.

 

Post Comment