Framstående forskare belönas med Ellis och Ivar Janzons pris 2019

Professor emeritus Berndt Stenberg vid Norrlands Universitetssjukhus samt professor emeritus Chris Anderson vid Universitetssjukhuset i Linköping belönas med Ellis och Ivar Janzons pris 2019 och 70 000 kronor.

Framstående forskare belönas med Ellis och Ivar Janzons pris 2019 1
Pristagarna: Professor emeritus Berndt Stenberg och professor emeritus Chris Anderson

Priset belönar ”vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område” och tilldelas i år:

Professor emeritus Berndt Stenberg, Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi Hudkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå:

”för hans långvariga forskning och pionjärarbete gällande inomhusmiljö och bildskärmsarbete”

Professor emeritus Chris Anderson, Avdelningen för dermatologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping:

”för hans innovativa och tvärvetenskapliga forskning inom hudfysiologi och mikrodialys med frågeställningar inom hudbarriär, hudreaktivitet och psoriasis”.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagarna belönas med 35 000 kronor var.