Funktionsnedsättning en riskfaktor för våldsutsatthet
Hem undersökning Funktionsnedsättning är en riskfaktor för våldsutsatthet

Funktionsnedsättning är en riskfaktor för våldsutsatthet

Publicerat av: Redaktionen

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld jämfört med övrig befolkning.

Samtidigt brister samhället när det kommer till att förebygga våldet och ge stöd till dem som har utsatts.

Det enligt två nya rapporter från Myndigheten för delaktighet (MFD).

På uppdrag av regeringen har MFD undersökt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att risken för att utsättas för våld och hot ofta är nästan dubbel så stor för personer med funktionsnedsättning som för dem utan. Särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp är personer med intellektuell funktionsnedsättning. För kvinnor med funktionsnedsättning finns det också en tydlig ökad risk att utsättas för våld.

– Många personer bär på erfarenheter av att inte bli trodda när de söker hjälp eller att våldet de utsatts för definieras som något annat just för att de har en funktionsnedsättning, säger Maria Melin, projektledare, Myndigheten för delaktighet.

MFD ser även att barn och unga med funktionsnedsättning i högre grad riskerar att utsättas för alla typer av våld jämfört med andra barn och unga.

Samhällsaktörernas förutsättningar att hantera våldsutsatthet
Funktionsnedsättning en riskfaktor för våldsutsatthet

Maria Melin

MFD har tittat på statliga myndigheters, regioners och kommuners förmåga att förebygga och upptäcka våld samt ge stöd till dem som utsatts.

– Vi ser hinder i arbetet med att utreda och åtgärda brott mot personer med funktionsnedsättning. Dessutom vittnar yrkesverksamma som träffar målgruppen om uppgivenhet och frustration över att inte ha tillgång till relevant kunskap och beprövade metoder för att förebygga, upptäcka och hantera våld, säger Maria Melin.

Förslag på åtgärder till regeringen

Med rapporterna lämnar myndigheten åtgärdsförslag till regeringen som utgår från den nationella strategin om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. MFD menar att:

  • Det behövs ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete för personer med funktionsnedsättning på alla samhällsnivåer.
  • Fler aktörer behöver ställa frågor om och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning. Skydds- och stödinsatser till dem som utsätts för våld behöver vara tillgängliga för alla.
  • Kunskap och metoder för att arbeta med våld mot personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas inom flera områden, bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning av flickor och kvinnor och prostitution och människohandel.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>