Global ledare inom vätskeanalys

Frost & Sullivan erkänner Endress+Hauser som årets (2020) globala vätskeanalysföretag

Global ledare inom vätskeanalys 1
CML18 handhållet mätinstrument för pH/ORP, konduktivitet, löst syre och temperatur

Baserat på sin senaste undersökning av den globala vätskeanalysmarknaden valde marknads och konsultfirman Frost & Sullivan att ära Endress+Hauser som årets (2020) globala företag. Endress+Hauser imponerade juryn med en robust produktlinje, kundorienterat tillvägagångssätt och industriledande kunskap om vätskeanalys.

Med avancerad sensorteknik har Endress+Hauser drivit digital instrumentering in i marknaden sedan introduktionen av Memosens som lanserades 2004. Teknologin omdefinierar vätskeanalys genom att överföra digitala signaler till mätomvandlaren. Inom kort lanseras även nästa generation av Memosens med ytterligare diagnostik och funktionalitet.

Endress+Hauser eliminerar nyckelutmaningar med sina analysatorer. Liquiline CA80PH ortofosfat minskar driftskostnaderna genom låg reagensförbrukning. Den säkerställer även hög tillgänglighet genom automatisk kalibrering och rengöring.