Hem Nyheter Gränsöverskridande finansieringar accelererar samhällsförbättring – Leksell Social Ventures investerar i preventiv hälsa

Gränsöverskridande finansieringar accelererar samhällsförbättring – Leksell Social Ventures investerar i preventiv hälsa

Publicerat av: Redaktionen

Investeringsbolag idag har en enorm potential att vara med och skala upp samhällsförbättrande lösningar, men för det krävs nya investerings- och affärsmodeller som uppmuntrar samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Gränsöverskridande finansieringar accelererar samhällsförbättring – Leksell Social Ventures investerar i preventiv hälsa 3Det menar Leksell Social Ventures som vill se mer pragmatiska investerings- och affärsmodeller som plockar upp kraften hos flera aktörer och som tar bort barriärer för samarbete mellan exempelvis investerare, offentlig och privat sektor. Ett exempel som manifesterar bolagets filosofi är deras nya investering på 1,5 miljon kronor i bolaget Health Integrator (tillsammans med bl.a. Luminar Ventures) som omnämnts tidigare idag.

Detta är en investering som Leksell Social Ventures uppmärksammar som ett bra exempel på en samhällsförbättrande, eller ”impact” investering. Detta då Health Integrator är ett bolag som byggt sin verksamhet kring preventiv hälsa, med en tvärsektoriell samverkan mellan privat och offentligt samt en finansieringsmodell som möjliggör att ett individuellt utfall och resultat sätts i fokus.

Health Integrator hjälper individer till bättre levnadsvanor och hälsa utifrån sina individuella förutsättningar och behov – allt för att slippa bli sjuk. Det är en ny och unik hälsoplattform som ger individer enkel tillgång till ett stort antal aktiviteter och hälsotjänster samlade på en digital marknadsplats. Med hjälp av en hälsopedagog och tester väljer man sina skräddarsydda hälsotjänster och betalningssätt. Denna typ av intervention möjliggör stora samhällsbesparingar då en stor majoritet av kroniska folksjukdomar, såsom typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan förebyggas genom bättre levnadsvanor. Därigenom minskar behovet av sjukvård, och resurser kan läggas på annan vård.

Målet med investeringen i Health Integrator har för Leksell Social Ventures handlat om att katalysera de sociala vinsterna och möjligheter som är kopplade till preventiva hälsoinsatser – samt att göra detta i samspel med det offentliga.

Som ett steg i detta inleder Health Integrator nu ett samarbete med Region Stockholm som kommer att använda tjänsten för en ny, långsiktig friskvårdssatsning för att förebygga kroniska folkhälsosjukdomar med ett initialt fokus på riskgrupper inom typ 2-diabetes. Region Stockholm finansierar den långsiktiga preventionssatsningen med en unik hälsoobligation, en Health Impact Bond, med ca 30 MSEK.

– Health Integrator är för oss en viktig investering då bolaget erbjuder såväl offentlig sektor, företagshälsan, som den enskilde individen ett sätt ett finansiera och individanpassa preventiv hälsa. En mätbar lösning på ett prioriterat samhällsproblem och en systemförändring i hur samhället tänker kring hälsa, säger Hugo Mörse, VD på Leksell Social Ventures.

Leksell Social Ventures investeringsfilosofi har formats med Larry Leksell vid rodret. Larry är mest välkänd som grundare och huvudägare i börsnoterade bolaget Elekta som arbetar med strålningsutrustning mot cancer. 2015 grundades Leksell Social Ventures med syfte att katalysera och skala samhällsinnovation tillsammans med aktörer från privat, ideell och offentlig sektor – med hjälp av investeringslogik. Idag leds bolaget av Hugo Mörse som även gått in i styrelsen hos Health Integrator i samband med investeringen.

– Vi är fantastiskt stolta över att få vara en del av Health Integrators resa framåt. På sikt hoppas vi självklart också att få se fler aktörer, inom både offentliga och privat sektor att våga ta sig an den här typen av preventivt arbetssätt och gränsöverskridande samarbeten. I detta fall har bolag, investerare och Region Stockholm kunnat hitta en modell där man effektivt stöttar varandra för att nå målet en ökad hälsa för svenskarna, säger Larry Leksell.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>