Hem NYHETER Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet

Publicerat av: Redaktionen

Sammanställning av bland annat anmälan om diskriminering och trakasserier samt att kvalitetsredovisningar behandlas och debatteras i kommunfullmäktige var de ärenden som togs upp på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte den 17 juni.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet 3Sammanställning anmälan om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och klagomål VT-20

Anmälan till rektor/gymnasiechef om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och inkomna klagomål på vuxenutbildning och gymnasieskola/gymnasiesärskola redovisas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I slutet av varje termin redovisas en sammanställning av alla inkomna anmälningar och klagomål efter beslut från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att redovisningen godkänns.

Behandla och debattera nämndernas kvalitetsredovisningar, eller motsvarande dokument, i kommunfullmäktige

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Linda Larsson (S), Anders Tallgren (S), Anna Dahlén Gauffin (S), Christian Norlin (S) och Monica Gundahl (S), som remitterats till förvaltningen, att arbetsmarknads- och socialnämndens, vård- och omsorgsnämndens, barn- och ungdomsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens olika kvalitetsredovisningar ska behandlas och debatteras i kommunfullmäktige.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden röstade för avslag på motionen.

Informationsärenden

Informationsärende 1: Lars Stjernkvist Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola.

Informationsärende 2: Examens- och betygsresultat läsåret 2019/2020.

Utifrån informationsärendet examens- och betygsresultat lades ett politiskt initiativ som innebär att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att analysera resultaten och redovisa de åtgärder som sätts in på program med lägst måluppfyllelse. Samt initiera en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen, Karlstads kranskommuner samt de fristående skolorna för att djupare analysera varför antalet obehöriga elever till gymnasiet ökar.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>