Helsingborgs Lasarett – köfritt sjukhus 2024
Hem HÄLSA Helsingborgs Lasarett ska bli ett köfritt sjukhus 2024

Helsingborgs Lasarett ska bli ett köfritt sjukhus 2024

Publicerat av: Redaktionen

Under onsdagens sjukhusstyrelsemöte redovisas en plan för hur Helsingborgs Lasarett ska bli ett köfritt sjukhus 2024.

Treklövern, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, har förbättrad tillgänglighet högst upp på agendan, vilket också var det viktigaste vallöftet vi gav till skåningarna.

Helsingborgs Lasarett har under de senaste åren förbättrat tillgängligheten avsevärt och nu växlas arbetet upp med målsättningen att bli bäst i Region Skåne och leverera god, tillgänglig och säker vård som uppfyller hälso- och sjukvårdslagens vårdgaranti om högst 90 dagars väntetid. I ett komplext sjukvårdssystem är det viktigt att alla delar fungerar tillsammans och ingen ska behöva vänta på grund av dålig samordning av Region Skånes resurser.

— Först och främst handlar det om att ge personalen stor frihet i att planera och utveckla verksamheterna, samtidigt som ledningen stöttar med tydliga ledningssystem. Säger Anders Lundström (KD), ordförande för Helsingborgs sjukhusstyrelse. Detta för att ge förutsättningarna för personalen att genomföra ett strukturerat och genomtänkt förbättringsarbetet.

För att optimera patientflödena måste antalet av- och ombokningar också minska, och inställda operationer vara så få som möjligt. Alla operationssalar ska vara optimalt belagda och utnyttjas till fullo under all tillgänglig tid.

— För att nå dit krävs det strategiska och målmedvetna åtgärder. Exempel på detta är att förbättra operationsscheman, förbereda patienterna bättre inför operation, och att kunna kalla in patienter när det uppstår en lucka. Säger Richard Lundberg (M), 1:e vice ordförande för Helsingborgs sjukhusstyrelse.

— Det får inte ske att en fullt utrustad operationssal, med rätt utrustning och rätt bemanning, står redo för en patient som sedan inte dyker upp. Kompletterar Agneta Olsson Enochsson (L).

Helsingborgs Lasarett arbetar också med att ständigt ta inspiration av och lära av alla som har hittat sätt att optimera en operationsdag. Därför görs många studiebesök i syfte att ta till sig nya tekniker för att få ännu bättre utfall i operationsverksamheten. Det är viktigt att omvärldsbevaka och vara nyfiken på hur andra sjukhus och regioner.

Helsingborgs Lasarett – köfritt sjukhus 2024

Huvudentré Helsingborgs lasarett

Vidare är det viktigt att följa med i utvecklingen för att möjliggöra att fler operationer som tidigare gjorts i slutenvård ska kunna göras i dagkirurgi. Det innebär att patienten kan gå hem samma dag som operationen, samt stöttar utvecklingen mot att kunna hantera mindre operationer i mindre operationssalar i anslutning till mottagningsenheterna. Detta för att kunna utöka omfattningen av den så kallade officekirurgin.

— Helsingborgs lasarett ska vara ett köfritt sjukhus 2024 och Region Skåne ska radikalt korta köerna under mandatperioden. Allt för skåningarnas skull. Avslutar Anders Lundström (KD).

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>